Jaca Burgalesa

released 20 January 2013
Marta Soroll – Idea i organització
@Trufa3 A.K.A. LaMujerdelMartillo- Base i veu (inicial)
Zaza – Veu (tornada)
Sereno Senfot – Veu (tall)
Frederic Torres A.K.A. DaVeins, Baixista de Face The Maybe – Guitarra
De Metamàthics – Base

Jaca Burgalesa

[Valencià]

Veus enregistrades amb Audacity i Skype (d’ací el logo). La idea ens temptava molt perquè teníem pendent gravar coses amb gent que estava molt lluny. De Metamàthics ens va donar la solució.

Frederic ens ha ajudat gravant la guitarra des de Porto, @Trufa3 A.K.A. LaMujerdelMartillo (també en Porto) ens ha fet la veu de la intro, Zaza la tornada des de Londres i Sereno Senfot ens ha dedicat una divertida i irònica narrativa des de València.

La lletra parla de les diferents aportacions que fa Internet, com la connexió entre persones des de diferents parts del món, però també fa una referència a l’exclusivitat. Esta última part la planteja Sereno, amb la seua idea de fer rastes de cavall en perill d’extinció.

[Español]

Voces grabadas con Audacity y Skype (de ahí el logo). La idea nos tentaba mucho porque teníamos pendiente grabar cosas con gente que estaba muy lejos. De Metamàthics nos dio la solución.

Frederic nos ha ayudado grabando la guitarra desde Oporto, @Trufa3 A.K.A. LaMujerdelMartillo (también en Oporto) nos ha hecho la voz de la intro, Zaza el estribillo desde Londres y Sereno Senfot nos ha dedicado una divertida e irónica narrativa desde Valencia.

La letra habla de las diferentes aportaciones que hace Internet, como la conexión entre personas desde diferentes partes del mundo, pero también hace una referencia a la exclusividad. Esta última parte la plantea Sereno, con su idea de hacer rastas de caballo en peligro de extinción.

Anuncis