OBG

released 24 February 2013
Marc – Fotografía/Logo
Enric Di – Letra
Ana Clara – Voz
Túlio – Voz
Jane – Voz
Cremeta Arreu – Base

OBG (Obrigado)

[Valencià]

Vídeo resum dels 6 mesos d’estància a Portugal. La “cançó” és una carta d’agraïment infinit a totes les persones que ens han ajudat allà i des de València. Fou escrita en valencià i llegida per Túlio, Ana Clara i Jane, procedents de Brasil, però que vam conèixer a Porto. El plantejament era fer un joc divertit en el que ells no sabien que deia la carta i anaven descobrint conforme la llegien. El resultat va ser tot un èxit perquè tot i la diferència lingüística, ells entenien més o menys el missatge.

Molts dels recursos són de VLCETC.net

La portada de la cançó és una fotografia que va fer Marc durant la seua visita a Portugal.

[Español]

Vídeo resumen de los 6 meses de estancia en Portugal. La “canción” es una carta de agradecimiento infinito a todas las personas que nos han ayudado allí y desde Valencia. Fue escrita en valenciano y leída por Túlio, Ana Clara y Jane, procedentes de Brasil, pero que conocimos en Oporto. El planteamiento era hacer un juego divertido en el que ellos no sabían que decía la carta y lo iban descubriendo conforme leían. El resultado fue un éxito porque a pesar de la diferencia lingüística, ellos entendían más o menos el mensaje.

Muchos de los recursos son de VLCETC.net

La portada de la canción es una fotografía que hizo Marc durante su visita.

Anuncis