Translate Açò

released 05 August 2012
De Metamàthics – base
MC Google Traductor – Veu
Marć Suléh – Guitarra espanyola

Translate Açò – Internet està en la casa

[Valencià]

Col·labo amb MC Google Traductor i una llarga llista de col·laboradors.

De Metamàthics ha treballat la base emprant diferents programes i Apps, com ara l’Audacity per enregistrar el so de Google Translate, el Logic per crear i editar altres sons i la biblioteca de l’studio.M per a traure alguns ritmes. Però també ens ha ajudat “Marć Suléh” amb la guitarra espanyola, que li ha donat el punt orgànic que necessitava.

El vídeo també té la seua història. El guió original era més senzill, amb la mateixa computadora, el logo de Col·labo, i Kade ZetaMarć Suléh i l’Enric Di d’extres, però al final es van afegir “The Germanies“, i la cosa va començar a millorar. Sobretot hi ha que dedicar-li el resultat a Kasia Pelasia, que s’ho ha treballat moltíssim alhora de posar-se davant de la càmera i a la part creativa. Moltes gràcies també a la resta de col·laboradors: Miss Bourbon, Kataisijne K., Marta Michacik, Antonio T., Berta Kohl vel Kapusta, Zocha G. Laura W., Klaus R. i Günter F.

Translate Aço

[Español]

Col·labo con MC Google Traductor y una larga lista de colaboradores.

De Metamàthics ha trabajado la base usando diferentes programas y Apps, como por ejemplo Audacity para grabar el sonido de Google Translate, el Logic para crear y editar otros sonidos y la biblioteca del studio.M para sacar algunos ritmes. Pero también nos ha ayudado “Marć Suléh” con la guitarra española, que le ha dado el punto orgánico que necesitaba.

El vídeo también tiene  su historia. El guión original era más sencillo, con el mismo ordenador, el logo de Col·labo, y Kade ZetaMarć Suléh y Enric Di de extras, pero al final se añadieron “The Germanies“, y la cosa empezó a mejorar. Sobretodo hay que dedicarle el resultado a Kasia Pelasia, que se lo ha currado muchísimo a la hora de ponerse delante de la cámara y en la parte creativa. Muchas gracias también al resto de colaboradores: Miss Bourbon, Kataisijne K., Marta Michacik, Antonio T., Berta Kohl vel Kapusta, Zocha G. Laura W., Klaus R. y Günter F.

Anuncis